Zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe


Jako producent baterii trakcyjnych, stacjonarnych oraz akumulatorów jesteśmy uwrażliwieni na zagrożenia jakie płyną z nieodpowiedniej polityki środowiskowej dotyczącej zużytych baterii i akumulatorów. Dlatego jako podmiot bardziej doświadczony pragniemy pomóc naszym klientom w utylizacji baterii trakcyjnych, stacjonarnych oraz akumulatorów.

Co należy zrobić ze zużytą baterią trakcyjną?

strzałka
Najlepiej poinformować producenta baterii trakcyjnych, stacjonarnych oraz akumulatorów o tej kwestii, już przy zamawianiu nowego produktu. Zużyta bateria trakcyjna może zostać przez nas odebrana w momencie przekazania Państwu nowego produktu do siedziby firmy.


Na podstawie przepisów ustawy Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79 poz. 666) zapewniamy możliwość zwrotu zużytych baterii i akumulatorów kwasowo- ołowiowych powstałych z baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez naszą firmę

Copyrights © Link ZPU 2013

Agencja reklamowa Gliwice