Polityka środowiskowa

Elementem racjonalnej polityki przedsiębiorstwa, szczególnie działającego w dziedzinie produkcji baterii trakcyjnych i akumulatorów jest  dbałość o każdy obszar działalności, nie tylko ten który przynosi nam bezpośrednie zyski.

Jesteśmy świadomi wagi efektów zewnętrznych kreowanych poprzez naszą działalność, czy to na środowisko naturalne, czy na całą gospodarkę, dlatego zależy nam na tworzeniu wyłącznie dodatnich efektów zewnętrznych.

Niezaprzeczalnym jest fakt wpływu jednostek, na kondycję w jakiej znajduje się środowisko naturalne. Nawet najmniejsze zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska zsumowane globalnie stanowią niebagatelny czynnik sprzyjający zachwianiu równowagi ekologicznej.

Jako przedsiębiorstwo, które potrafi dostrzec wagę wpływu naszej działalności na stan środowiska, posiadamy opracowaną własną politykę środowiskową. 

Produkcja baterii trakcyjnych i akumulatorów jest procesem, w którym wykorzystywane są substancje wyłączone z bezpośredniej sprzedaży dla osób nie posiadających odpowiednich zezwoleń. Link Energy Solutions posiada wszelkie wymagane zezwolenia do obrotu substancjami niebezpiecznymi, ich składowania i transportu. Jesteśmy podmiotem nadzorowanym przez GIOŚ, nr rejestrowy – GIOŚ E0011213BW 

Zatrudniamy specjalistów, którzy ustawicznie kontrolują wykonowalność wszelakich rozporządzeń i zarządzeń publikowany przez organy rządowe.

Prowadzimy cykliczne szkolenia dla pracowników aby uświadomić im znaczenie zachowania bezpieczeństwa na terenie pracy.

Polityka środowiskowa została oparta na działającym w przedsiębiorstwie systemie zarządzania jakością ISO 14001:2005

strzałkakliknij i sprawdź jak należy postępować ze zużytą baterią trakcyjną
 

Copyrights © Link ZPU 2013

Agencja reklamowa Gliwice