Historia

1990


Firma Link Zakład Produkcyjno- Usługowy rozpoczęła swoją działalność w momencie tworzenia się nowego ustroju politycznego w Polsce. Początkowo przedsiębiorstwo działało w oparciu o podstawowy park maszynowy, w którego skład wchodziły tylko niezbędne urządzenia. Dzięki przedsiębiorczości oraz doświadczeniom ówczesnego właściciela, była zdolna konkurować z przedsiębiorstwami o ustabilizowanej pozycji na rynku. Pierwotnym obszarem działalności była Polska Południowa.

1995
Zwiększające się zapotrzebowanie rynku skłoniło nas do powiększenia  mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. W 1995 rozpoczęliśmy pierwsze inwestycje w technologie, tym samym poszerzając zakres oferowanych towarów i zwiększając możliwości produkcyjne. Terenem naszej działalności stała się cała Polska. W połowie lat 90’tych kluczowymi klientami dla naszego przedsiębiorstwa były Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, staliśmy się głównym dostawcą akumulatorów wagonowych i rozruchowych dla praktycznie wszystkich istniejących w tym okresie ZNTK. 


2000


Początek XXI wieku przyniósł zmiany w makro  i mikro otoczeniu przedsiębiorstwa, w szczególności w strukturze popytu zgłaszanego przez rynek. Zmniejszyło się zapotrzebowanie ze strony kolei ale na znaczeniu zyskali klienci indywidualni. Jako prężnie działające przedsiębiorstwo szybko dopasowaliśmy się do zmian, poprzez zaadaptowanie naszej oferty do istniejącego zapotrzebowania. Zaczęliśmy na szeroką skalę dostarczać baterie trakcyjne do wózków widłowych, baterie trakcyjne do wózków platformowych  oraz akumulatory do pojazdów elektrycznych.

2007


Stale zwiększające się zapotrzebowanie rynku na baterie trakcyjne i akumulatory trakcyjne stało się dla nas sygnałem do rozpoczęcia kolejnych inwestycji w zakresie technologii.  W znacznym stopniu powiększyliśmy i unowocześniliśmy istniejący park maszynowy, by zwiększyć możliwości produkcyjne i sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty. Do grona strategicznych klientów przedsiębiorstwa dołączył największy polski producent wózków akumulatorowych. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły nam zdobyć nowe rynki zbytu, staliśmy się przedsiębiorstwem działającym na rynkach międzynarodowych.

obecnie


Jesteśmy przedsiębiorstwem o ustabilizowanej pozycji na rynku, posiadamy grono zaufanych klientów instytucjonalnych w takich branżach jak: kolejnictwo, energetyka, wojsko, przemysł wydobywczy, przemysł ciężki. Ważną częścią naszej działalności jest produkcja baterii trakcyjnych i akumulatorów.  Dostarczamy baterie dla klientów z terenu Europy i Azji. Nowym obszarem działalności jest dostarczanie baterii wykorzystywanych w elektrowniach energii odnawialnej: elektrowniach wiatrowych, elektrowniach fotowoltanicznych, elektrowniach hybrydowych. 

historia

Copyrights © Link ZPU 2013

Agencja reklamowa Gliwice